Menu
Antikvariat logo

(Aulin, Fabian) - Henoch, Lovisa - Oudhuis, Lotta

Expeditionis Planeta Teitus. 25 Mars 1906. Vetenskapsmannen Fabian Aulin.

ron117529

Anomali 2010. Kartong med löst innehåll i form av dagboksanteckningar, ritningar, tidningsartiklar, kartor, illustrationer och ljudupptagningar. Papperskartong med löst innehåll.

Den 25 april 2010 upphittas en igenspikad trälåda med en mängd dokument och föremål från vetenskapsmannen Fabian Aulins eftermäle på familjegården i Uggelbo. Lådan innehöll dagboksanteckningar, ritningar, tidningsartiklar, kartor, illustrationer och gamla ljudupptagningar som alla berättade historien om en märklig händelse 1906. Året var 1904 då Fabian försattes i exil i Uggelbo för att stilla sitt begär efter opiater. Kort därefter kom han att upptäcka ett nytt astrologiskt fenomen i form av en parasiterande planet som tagit sig igenom den jordliga atmosfären för att stjäla vår planets syre och andra kemiska föreningar. Fabian utförde omfattande beräkningar och studier på planeten och lyckades därefter samordna en expedition för att ta sig upp till den parasiterande planeten med hjälp av en cosmobil. Fabian Aulins samlade handlingar fördes efter upptäckten till landsarkivet i Härnösand och ordnades och förtecknades där. Delar från dokumenten har nu digitaliserats hos Förlaget Anomali och ges ut för att berätta om den märkliga och första rymdexpeditionen någonsin. "Fabian Aulins viktigaste insats tycks dock vara hans upptäckt kring sambandet mellan de fermetiska ämnenas magnetistiska egenskaper och dess förflyttning. Allt uppmärksammades i och med hans observationer av en Parasiterande Planet..." Historikern Frans Enock Nordqvist; Ur Tidskriften Vår Vetenskapliga Historia nr 4 2010 artikel; Fabian Aulin en av vår tids störste män. "Fabian Aulin´s discovery of the parasiting planet has changed to a great extent all our concepts of the relationships existing in the universe. We have had to modify our conception of the unchangeability in the universe. His discovery proves that there exist cosmic bodies such as parasiting planets that can control its movement by taking advantage of the fermetic fields inside the universe." Astronom Nario Kaifo; Director of the National Astronomatical Observatory of Japan. Upplaga / edition: 300. Förlagsnytt exemplar

 259 DKK 

Om antikvarboghandleren

Rönnells Antikvariat AB

Gamla och nya böcker i alla ämnen, tidskrifter, kartor & bilder.

Vi tillämpar förskottsbetalning. Betalningssätt Faktura innebär att vi hör av oss med förskottsbetalningsinfo. Shipping rates outside Sweden are approx. and dependent on the weight of the books. If you need a tracking number mention that under Comment.

Birger Jarlsgatan 32

SE-114 29 Stockholm, SE

e-mail: info@ronnells.se

site: http://www.ronnells.se/

Telefon: +46 8 545 015 60

CVR: SE556125939001

Åbningstider
Mandag - Fredag:
10:00-18:00
Lørdag:
12:00-16:00