Menu
Antikvariat logo

Kongl. maj:ts förordning/ huru förfaras skal med trenne utkomne förföriske smädeskrifter. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 9 decemb. 1747.

reh20055A

Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1747). 4:o. (4) s. Tagen ur band.

De tre skrifterna det rör sig om är: ”Adelsmans M. B. bref til sin goda wän” [på franska], ”Ordspråket lyder, at spåmän hafwa twenne wilkor” och ”Redelige landsmän/ ärlige swenske”. Upphittade exemplar skulle ”författarne til allmän skymff och nesa/ blifwa af bödelen wid kåken upbrände”.

20 €

About dealer

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

e-mail: info@rehnstroem.se

site: http://www.matsrehnstroem.se/

phone: +46 8 411 92 24

fax: +46 8 411 94 61

vat: SE 660 227 101 401

Opening hours
Thursday:
15:00-18:30