Meny
Antikvariat logo

Handelsbetingelser

Norske handelsbetingelser for antikvariat.net og tilknyttede butikker. 

Betalingsvilkår:

Du kan betale med følgende betalingskort: VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club og JCB, eller med faktura og/eller forhåndsbetaling om forretningen benytter det. Enkelte forretninger aksepterer også Vipps. Benytter du betalingskort, er du alltid sikret mod misbruk, da du har mulighet for at avvise en betaling, når du mottar din betalingsoversikt. Du tar ingen risiko for misbruk av kortet da alle data du sender i forbindelse med kjøpet, er kryptert gennem formatet SSL (Secure Socket Layer) i vårt betalingssystem. Kun Nets/Teller har tilgang til opplysningene, og hverken antikvariat.net eller de tilknyttede butikker har mulighet for å lese dataoplysningene. Beløpet for varene belastes først når varerne sendes fra de butikker du har bestilt varer gjennom. Det kan belastes delbetalinger ved ordrer som fordrer delleveranser, men det kan aldri belastes et større beløp enn det totale beløp du har godkjent. Alle ordrer mottas med forbehold om at boken allerede kan være solgt.

Salgsbetingelser:

Porto er ikke inkludert i prisene. Den fremkommer når man fullfører bestillingen. Om du har valg å hente bestillingen i forretningen, vennligst vent på beskjed om at bestillingen er klar til henting.

Det er ikke merverdiavgift (moms) på bøker i Norge. For trykk, manuskripter og andre varer er moms inkludert. Dog kan momsen på enkelte varer være beregnet iht. merverdiavgiftsloven § 20 b (bruktmoms) og er således ikke fradragsberettiget som inngående avgift. De fleste brukte og antikvariske varer fra Sverige og Danmark selges med bruktmoms.

Priser gjengitt i andre valuta er veiledende; prisen i den opprinnelige valuta er bindende. Ved all netthandel er det 14 dagers returrett; Omkostninger for returnering påhviler køperen.

Bestilles det flere bøker fra samme antikvariat vil de normal sendes samlet til den oppgitte porto ved bestilling. For tunge sendinger vil det påkomme ekstra porto som må godkjennes av kjøper før forsendelse.

Toll- og momskostnader ved forsendelse til utlandet er ikke inkludert i de oppgitte priser. I Norge skal det ikke betales toll eller moms på bøker fra utlandet. Ved kjøp av andre varer, sjekk www.toll.no for ytterligere informasjon. Her finnes det også informasjon om hvordan man selv kan fortolle inn varer.

Alle ordrer mottas med forbehold om at varene allerede kan være solgt. Normal leveringstid er 1-5 dager.

Angrerett:

I motsetning til ved kjøp i en butikk, har man ved kjøp over internett rett til å angre kjøpet innen fjorten dager etter at varen er mottatt. Dette gjelder både i Norge og alle EU-land. Du kan angre ved å avlevere varen eller ved å sende den tilbake med posten innen de fjorten dagene - du må selv betale for portoen. Når varen er mottatt, blir din eventuelle innbetaling refundert. Du får ikke refundert de ekspedisjons- og forsendelsesutgifter som ble oppkrevet separat for å sende deg varen.

Selvfølgelig kan du også angre før du har mottatt varen. Kontakt i det tilfelle hurtigst mulig det antikvariat hvor boken er bestilt, for å unngå avsendelse og dermed unødvendige omkostninger for deg selv.

Ved angring av en allerede betalt utenlandsbestilling, hvor det er oppkrevet moms og toll, er saken ofte mer komplisert. Flere opplysninger om handel på nett finner du hos Forbrukerrådet.

 

Danske handelsbetingelser for antikvariat.net og tilknyttede butikker. 

Betalingsvilkår:

Dette site modtager følgende betalingskort: Dankort/VISA-Dankort, Diners Club, MasterCard, Maestro, VISA, American Express og JCB, eller betaling direkte mellem de involverede butikker og dig via fakturasalg. Betaler du med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug, da du har mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i denne internetbutik, da alle data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede gennem formatet SSL (Secure Socket Layer) i vores betalingssystem. Kun Nets/Teller kan tilgå dem, og hverken antikvariat.net eller de tilknyttede butikker har mulighed for at læse dataoplysningerne. Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra de butikker du har bestilt varer gennem. Der kan trækkes delbetalinger ved ordrer der fordrer delleverancer, men der kan aldrig trækkes et større beløb, end det totale beløb du har godkendt ved købet, og kun delbetalingsbeløb for den tilsvarende del af leverencen. Alle ordrer modtages med forbehold for, at bogen allerede kan være solgt. 

Alle brugte bøger sælges efter de særlige regler for brugtmoms, der ikke er fradragsberettiget. Ved indgåelse af købsaftale mellem dig og de tilknyttede butikker, skal du være opmærksom på, at stort set alle varer, der sælges via antikvariat.net er brugte bøger kort eller tryk, og du kan som kunde derfor ikke kan forvente at varerne du køber, er som nye. Standen vil være beskrevet for den enkelte vares vedkommende, derfor forudsættes det ved købets indgåelse, at du som kunde har orienteret dig om dette. Når du bestiller varer gennem antikvariat.net, er det altid de enkelte antikvariater, der er tilknyttet siden, du handler med, ikke antikvariat.net. Det vil sige at alle betalinger går direkte til de forretninger, du vælger at købe bøger fra, gennem denne side. antikvariat.net formidler udelukkende kontakten mellem dig som kunde og medlemmerne af antikvarboghandlerforeningerne i Danmark, Norge og Sverige, der er tilmeldt denne webshop. Når du bestiller varer, enten i et enkelt antikvariat, eller fra flere forskellige antikvariater, vil du kunne betale med dit betalingskort, forudsat de involverede forretninger tilbyder denne mulighed, eller via fakturasalg eller afhentning i butik. Du vil på antikvariat.net kun skulle betale en gang, for hele dit køb, og vil blive præsenteret for en samlet betalingsoversigt, også ved køb fra flere tilknyttede butikker, men de beløb der går til hvert antikvariat, går direkte til disse butikker, og ikke gennem dette site. Alle priser er i DKK inkl. moms, med mindre du vælger en anden valuta fra valutaoversigten.

Leveringsvilkår: 

Vore medlemmer benytter forskellige leverandører til forsendelse, du kan se hvilke når du inspicerer din ordre i indkøbskurven og går til betaling, og ordrer, der skal sendes som postleverance, vil blive tillagt den til enhver tid gældende portotakst. Da vi ikke på forhånd kan oplyse eksakt pris for enhver given levereance, på grund af store forskelle i vægten af bøgerne, kan portogebyret ved den endelige opgørelse af din ordre blive justeret. Dette vil du blive informeret om ved særskilt meddelelse, der fastsætter den endelige købspris inkl. alle udgifter. For ordrer der afhentes i vores butik, er der ikke yderligere tillæg end bogens pris. Hvis der ønskes en anden forsendelsesform, end den af medlemmerne valgte, er det for kundens egen regning, for den del der overstiger de almindelige portotakster. Hvis kunden opgiver forkert adresse i forbindelse med indgåelse af ordren, er det udelukkende kunden selv, der må bære de ekstraomkostninger, der er forbundet med en eventuel ekstraforsendelse af den bestilte vare, ligesom det er for kundens eget ansvar, hvis den bestilte ordre bortkommer, som følge af en forkert oplyst adresse fra kundens side. Leveringstiden er normalt 1-5 hverdage, men leveringstiden kan variere hvis en bestilt vare befinder sig på fjernlager.

Fortrydelsesret: 

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har modtaget varen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. i en bestillingsbekræftelse på papir eller e-mail). Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3. , har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortryder du købet indenfor den lovfastsatte frist på 14 dage, har du herefter yderligere 14 dages frist førend varen skal afsendes retur til den butik du købte den igennem. Ved en fortrydelse, skal varen være i væsentlig samme stand, som da den blev fremsendt til dig, for at du får det fulde købsbeløb refunderet. Ved væsentlig samme stand, forstås den stand man, hvis man beså varen i en fysisk butik, ville være i, efter man havde inspiceret varen fysisk. Det er tilladt at se billedet på et TV-apparat, høre lyden på en radiomodtager, prøve en kjole på etc. og stadig kunne returnere varen uden fradrag i købsbeløbet. Det er derimod ikke tilladt at bruge et TV-apparat i længere tid, gå til en fest med kjolen, eller anden længerevarende brug, uden at man pådrager sig et ansvar for en brugsforringelse af varen. Det samme gør sig gældende for bøger og kort, og det vil være op til de involverede butikkers skøn om en vare har mistet så stor en del af sin salgsværdi, at der skal foretages et fradrag i det beløb der refunderes kunden.

Ved en returnering på grund af fortrydelse af købet, er det altid kunden der bærer den fulde udgift ved de omkostninger, der er en følge af returneringen, uden undtagelse. 

Hvordan fortryder du? 

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette butikken om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Du kan benytte dette link for yderligere information: Formular 

Reklamationsret: 

Du har efter Købeloven altid 24 måneders reklamationsret på en vare, også selvom den er brugt. Det betyder at du 24 måneder efter købet af din vare, kan reklamere over fejl eller mangler ved den købte vare, under forudsætning af, at disse fejl og mangler ikke er forårsaget af forkert brug eller anden skadevoldende adfærd fra din side. Hvis du vil påberåbe dig retten til at reklamere, skal det foregå indenfor en rimelig tidsfrist efter fejlen eller manglen er konstateret. Man anser altid at reklamationer der er afgivet indenfor 2 måneder efter konstateringen af fejl eller mangler, er indgivet rettidigt. Det er dog altid svært at fastslå hvorvidt en reklamation kan være berettiget efter købeloven. Hvis du i forbindelse med købet bliver gjort opmærksom på de fejl og mangler, den var du vil købe har, kan du ikke senere påberåbe dig disse fejl som en reklamationsberettiget grund til at ville enten ophæve købet, eller forlange udbedring af varen. Hvis du derimod ikke er blevet oplyst om fejl eller mangler, eller hvis sælger ikke har betinget sig at varen er købt som beset, kan der muligvis være en reklamationsberettiget grund til enten ombytning, reparation eller annullering af handlen. Efter at have indgivet reklamationen, og der er opnået enighed om at reklamationen er berettiget, betaler den involverede butik for rimelige fragtomkostninger, du må afholde for at fremsende varen retur til dem.

Butikkerne forbeholder sig ret til at vurdere den opståede fejl eller mangel, og tilbyde enten penge retur, et afslag i prisen eller en ombytning. Hvis der reklameres inden for 24 måneder, og den samme fejl opstår igen, har du som kunde yderligere 2 års reklamationsret fra reklamationstidspunktet, under forudsætning af at det er den samme fejl. Hvis der opstår en anden fejl end den du allerede en gang har reklameret over, og der er gået mere end 24 måneder fra købstidspunktet, bortfalder din reklamationsret. 

Oplysning om klagemuligheder: 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos en af vore medlemmer kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse butikkens e-mail adresse og sende den til denne emailadresse:  http://ec.europa.eu/odr

 

Svenska försäljnings- och leveransvillkor, reklamationer och ångerrätt för: Antikvariat.net anknytna säljare.

 Betalningsvillkor: 

Vi accepterar följande betal- och kreditkort: Dankort/VISA-Dankort, Diners Club, MasterCard, Maestro, VISA, American Express og JCB, betalning via [netbank, MobilePay, Swipp, pengeoverførsel, PayPal etc]

När du betalar med betal- eller kreditkort så är du skyddad mot missbruk då du alltid kan bestrida en betalning. Alla kortuppgifter krypteras i formatet SSL SSL (Secure Socket Layer) i vårt betalsystem. Kortbetalningen hanteras av Dibs/Teller och de anslutna butikerna kan inte se dina kortuppgifter.

Beloppet för ditt köp dras först när ordern skickas från den/de säljare som du beställt av. Om en beställning fordrar delleveranser så kan det göras delbetalningar (t.ex. om du beställt från flera olika säljare, om någon vara inte kan levereras) men det kan totalt aldrig dras ett större belopp än det totala belopp som du godkänt vid köpet. Alla beställningar mottas med förbehållet att en vara redan kan vara såld. Alla varor säljs utan avdragsgill moms om inte annat anges.

När du ingår ett köpavtal med någon av de anslutna säljarna så bör du vara uppmärksam på att de flesta varor som säljs via antikvariat.net är begagnade och inte kan förväntas vara i nyskick. Alla varor antas vara i s.k. gott antikvariskt skick om inte annat anges, avvikelser från detta skall alltid anges i varans beskrivning. Det förutsätts att du vid beställning är införstådd med detta.  

När du beställer varor genom antikvariat.net så är det alltid de enskilda säljarna som du handlar av, inte antikvariat.net. Det vill säga att alla betalningar görs direkt till de anslutna säljarna. Antikvariat.net förmedlar endast kontakten mellan dig som kund och medlemmarna av antikvariatsföreningarna i Sverige, Norge och Danmark.När du beställer från en eller flera säljare så kan du antingen betala med kort, förutsatt att säljaren accepterar detta betalsätt, eller andra betalsätt, t.ex. faktura eller i butik vid avhämtning. Du godkänner hela beställningen på en gång och behöver bara skriva in dina kortuppgifter 1 gång även om flera säljare är inblandade men betalningen går sedan direkt till varje säljare och inte genom antikvariat.net.

Alla priser ärinkl. moms i den valuta som du valt.

 

Leveransvillkor: 

Vi använder oss av olika leverantörer och fraktpriser kan variera. När du granskar din order i varukorgen så visas porto för alla varor som ska sändas till dig. Då vinte på förhand kan upplysa om exakt porto för varje leverans, då vikten kan variera mycket, så kan portot på din order bli högre än vad som anges. I sådana fall får de ett meddelande med det riktiga priset inkl. alla avgifter, du måste då godkänna det nya totalbeloppet innan köpet genomförs.

För beställningar som avhämtas i säljarens butik så tillkommer ingen avgift.

Om kund vill att en beställning levereras på annat sätt än den av oss valda så kan extra avgifter tillkomma.

Om kunden har uppgivit felaktiga uppgifter vid beställningen så är det kunden själv som måste betala eventuella extra omkostnader. Det är även kundens eget ansvar om en försändelse kommit bort p.g.a. felaktiga uppgifter.

 

Ångerrätt: 

Ångerrätten är 14 dagar.

Tidpunkten räknas från den dag då avtalet ingåtts, t.ex. då kunden lagt beställningen. Enligt distansköpslagen så ska kunden bli informerad om vilka villkor som gäller. Ångerfristen gäller från när kunden mottar varan eller tidigast när kunden skriftligen mottar information om ångerrätten (t.ex. i beställningsbekräftelsen).

 

Om kunden ångrar köpet inom tidsfristen så ska varan returneras inom 14 dagar. Kunden har rätt att undersöka varan men om slitage har uppstått p.g.a. hantering som inte är nödvändig för att undersöka varan så har säljaren rätt att göra avdrag för värdeminskning.

Returfrakten betalas av kunden och det är kundens ansvar att varan returneras i samma skick som den mottogs.

 

Hur gör du om du ångrar dig? 

 

Innan ångerfristen gått ut ska du underrätta säljaren om att du ångrar köpet. Du kontaktar då säljaren t.ex. per telefon eller e-post och påtalar att du vill returnera varan. Sedan akn du skicka tillbaka vara. Observera att det är du som ansvarar för varan tills den levererats till säljaren.

 

Reklamation: 

Enligt konsumentskyddslagen har köparen altid 3 års reklamationsrätt. Varor som säljs via antikvariat.net är begagnade och antas vara i s.k. gott antikvariskt skick (d.v.s. att varor är använda men utan direkta fel eller skador) om inte annat anges. Kunden har rätt att reklamera en vara om den har ett fel eller är i sämre skick än vad säljaren angivit, förutsatt att inte kunden själv orsakat detta. Kunden skall reklamera felet inom skälig tid från att felet upptäckts, 2 månader räknas alltid som skälig tid.

När säljaren har godkänt reklamationen ska säljaren betala tillbaka hela köpesumman och även ersätta kunden för eventuella returfraktkostnader.

Vi förbehåller oss rätten att granska varan och sedan erbjuda återrbetalning, prisnedsättning eller byte.

 

Klagomöjligheter:

 Du ska alltid kontakta den enskilda säljaren först. Om du är missnöjd med dennes hantering av ärendet kan du kontakta antikvariat.net som då vidarebefodrar ärendet till antikvariatföreningen i säljarens land som då undersöker om alla lagar och förenings etiska regler följts. Om du ändå inte är nöjd med utfallet kan du kontakta berörd myndighet. Gäller ärendet en säljare i Sverige så ska du kontakta Konsumentverket: www.hallakonsument.se.

Gäller ärendet en säljare i ett annat land kan du vända dig till Konsument Europa: www.konsumenteuropa.se/sv/kontakta-oss/klagoguiden1/