Meny
Antikvariat logo

ACTER, Innehållande så wäl Advocat-Fiscalens, i Kongl. Maj:ts och Riksens Höglofl. Gjöta Hof-Rätt, Ämbetes Memorial på Justitie Cancellerens aflåtne skrifwelse, hwilken förut på trycket utkommit, rörande en hos Vice-Häradshöfdingen och Borgaren i Schiöfde

hae7776

, Carl Anders Ullquist, af Magistraten derstädes för des Amazoninnas eller Hustrus desperata motstånd, uphörda Executions-förrättning, med mera, som bemälte Magistrats deröfwer uti högbemälte Hof-Rätt, afgifne Förklaring. Stockholm. Kongl. Finska Boktryckeriet 1768. 8 sid. Skuren. Tagen ur band. Svagt lagerfläckigMed Joh. Ax. Almquists stämpel på titelsidan.

3 500 SEK

Om säljaren

Hälsinglands Antikvariat

Böcker i alla ämnen. Hälsingelitteratur. Konst. Kulturhistoria. Byggnadsvård m.m. Konstgalleri.

Härjedalsvägen 203

SE-82760 Färila, SE

E-post: info@lillbygalleriet.com

Hemsida: www.lillbygalleriet.com

Telefon: +46 651 201 79; +46 70 372 4199

VAT: SE 430 819 753 401

Öppettider
måndag - fredag:
10:00-17:00
lördag:
10:00-14:00