Meny
Antikvariat logo

Grape, Anders (red.)

Uppsala Universitets biblioteks minnesskrift 1621-1921. Med bidrag av bibliotekets forna och nuvarande tjänstemän.

lbh774669

Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1921. Stor 8:o. [ii] + x + 624 s + 1 porträtt (Gustav II Adolf) som frontispis + planschblad. Illustrerad. Häftad, tryckta omslag med universitetsbibliotekets 1600-talsexlibris i guld på främre omslaget, bakre omslaget naggat nedtill på ett ställe med pappersförlsut av en lillfingernagels storlek. Gott skick. Exemplar av praktupplagan "tryckt på lumptryckspapper från Grycksbo bruk", nr 9 av 100 numrerade exemplar.

Innehåll: "Förteckning å Upsala universitetsbiblioteks ledare jämte korta upplysningar rörande deras verksamhet" av Claes Annerstedt, "Die mittelalterlichen deutschen Handschriften. Einschliesslich der lateinischen mit deutschen Bestandteilen der Universitätsbibliothek zu Uppsala" av Erik Rooth, "Paul Grijs. Uppsalas förste boktryckare 1510-1519" av Isak Collijn, "Peder Swarts Gensvar 1558. Ett bidrag till kännedomen om 1500-talets svenska politiska litteratur" av Axel Nelson, "Ein Unikum aus der niederländischen Reformationszeit in der Universitätsbibliothek zu Uppsala" av Elof Colliander, "En svensk boksamlare från Vasatiden. Hogenskild Bielke och hans bibliotek" av Otto Walde, "Une édition rarissime du Roman de la rose" av Paul Högberg, "Rosenhaneska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek" av Eugène Lewenhaupt, "Stiernhielms skrifter om mått och vikt" av Harald J. Heyman, "Riksråd - språkforskare. Med anledning av ett par nyfunna brottstycken av Bengt Skyttes etymologiska verk" av Anders Grape, "Några rangfrågor vid Uppsala universitet vid tiden för Erik Benzelius d.y:s utnämning till bibliotekarie" av Aksel Andersson, "Uppsala universitetsbiblioteks exlibris" av Gustaf Rudbeck, "Björkholms-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Några ord om von Döbelnska släktarkivet" av Ernst von Döbeln, "Uppsala universitetsbiblioteks förvärv av Linneanska originalmanuskript" av J. M. Hulth, "Uppsala universitetsbiblioteks bytesförbindelser. Några anteckningar om deras uppkomst och utveckling" av Samuel E. Bring, "En Uppsala-bibliotekets donator och dennes biblioteksplaner. Några randanmärkningar till ett par ritningar" av Hjalmar Lundgren, "Om Nordinska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Några anteckningar" av Sven Ågren, "Jonas Hallenbergs anteckningar och samlingar till Gustaf II Adolfs historia i Uppsala universitetsbibliotek" av A. B. Carlsson, "Några ord om utländska kartor i Uppsala universitetsbibliotek" av N. E. Taube, "Uppsala universitetsbiblioteks samling av nyisländsk litteratur" av Arvid Hj. Uggla, "Om Uppsala universitetsbiblioteks handteckningssamling" av Gunnar Ekholm, "De utländska tidskrifterna vid Uppsala universitet. Några bidrag till belysning av förhållandet mellan forskare och bibliotek" av Jonas L:son Samzelius och "Domkapitelsavhandlingar efter 1890. Jämte tillägg och rättelser till Aks. Josephson. Avhandlingar och program (1855-1890). Bibliografi" av C. W. Stjernberg.

 500 SEK 

Om säljaren

Lorenz B. Hatt

Vi köper hela samlingar och enstaka böcker av värde, både äldre och moderna - välkommen med din förfrågan till info@hatt.se ! - Se gallerier av utvalda böcker och konstverk på www.hatt.se - Specialiserad på dedikations- och proveniensexemplar, sällsynta och värdefulla böcker, brev och handskrifter, vackra bokband, böcker om konst och arkitektur, vitterhet och skönlitteratur samt humaniora i allmänhet. Inom ramen för vår konsthandel köper och säljer vi äldre teckningar och skisser, konstgrafik m.m. - Meddela oss om du vill erhålla vårt nyhetsbrev! - Medlem av Sveriges Konst- & Antikhandlareförening (SKAF) och Svenska Antikvariatföreningen (SVAF). - - - ENGLISH: Inscribed books, association copies, bookbindings, art books and general stock. Art: Swedish drawings, prints and portraits. Please enquire for item descriptions in English.

In some cases international shipping charges need to be adjusted.

Hägerstensvägen 141

SE-126 48 Hägersten (Aspudden, Stockholm), SE

E-post: info@hatt.se

Hemsida: http://www.hatt.se/

Telefon: +46 70 814 08 88

VAT: SE 670 503 943 301

Öppettider
torsdag:
16:00-19:00 och gärna andra dagar & tider efter överenskommelse.