Meny
Antikvariat logo

Jansson, E. Alfred

Boo sockens historia.

lbh788491

Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1946. 8:o. 336 sid. Förlagets halvklotband, marmorerade pärmpapper, övre grönfärgat snitt, främre dek. omslaget medbundet. Främre fribladet med två mini-minimala kantnagg, gott skick. Proveniens: Museimannen och konsthistorikern Hans Eklund (1921-2018).

Innehåll: "Orminge och Hargsö under medeltiden", "Harstäket", "Boo-godsen", "Boo kapell och de första kaplanerna", "Natur och bebyggelse", "Hemsökelser österifrån", "Lilla Björknäs glasbruk, klädesvalk och sämskstamp", "Kummelnäs säteri", "Velamsunds säteri", "Adelsgodsen upplösas", "Stockholmarnas lantgårdar i Boo", "Backebol-Gustavsvik", "Kihls herrgård", "Kummelnäs fabriker", "Boo och Lännersta övergå från lantbruk till villasamhällen", "Velamsund under 1800-talet", "Tidsbilder", "Tessinska kapellet", "Folkskolan", "Färdvägar och samfärdsmedel", "Boo kyrka och prästerskap fran början av 1800-talet", "Sockenstämman", "Series pastorum (Förteckning över Boo präster)".

150 SEK

Om säljaren

Lorenz B. Hatt

Vi köper hela samlingar och enstaka böcker av värde, både äldre och moderna - välkommen med din förfrågan till info@hatt.se ! - Se gallerier av utvalda böcker och konstverk på www.hatt.se - Specialiserad på dedikations- och proveniensexemplar, sällsynta och värdefulla böcker, brev och handskrifter, vackra bokband, böcker om konst och arkitektur, vitterhet och skönlitteratur samt humaniora i allmänhet. Inom ramen för vår konsthandel köper och säljer vi äldre teckningar och skisser, konstgrafik m.m. - Meddela oss om du vill erhålla vårt nyhetsbrev! - Medlem av Sveriges Konst- & Antikhandlareförening (SKAF) och Svenska Antikvariatföreningen (SVAF). - - - ENGLISH: Inscribed books, association copies, bookbindings, art books and general stock. Art: Swedish drawings, prints and portraits. Please enquire for item descriptions in English.

In some cases international shipping charges need to be adjusted.

Hägerstensvägen 141

SE-126 48 Hägersten (Aspudden, Stockholm), SE

E-post: info@hatt.se

Hemsida: http://www.hatt.se/

Telefon: +46 70 814 08 88

VAT: SE 670 503 943 301

Öppettider
torsdag:
16:00-19:00 och gärna andra dagar & tider efter överenskommelse.