Meny
Antikvariat logo

SMITH, HENRIK (HENRICK SMID). - [FOLKEMEDICINENS GENNEMBRUD I DANMARK-NORGE]

Samlingsbind med alle Henrik Smiths lægebøger i 1557 udgaverne, alle trykt af Hans Vingaard.: 1. Tredie Urtegaard, ordelige oc flitelige tilhobe samlet aff de beste och lerdiste Lægers Bøger, indeholdendis nogre skøne oc udvalde LÆgedoms støcker som gaffnlige ere for atskillige Siugdomme...fra Hoffuedet och til Føderne. - 2. Ffierde (!) Urtegaard flittelig tilsammen lest aff lerde Lægerss Bøger faar Quindfolckenis och unge Spædebørns Siugdommer. - 3. En Bog om Pestelintzis Aarsage, foruaring och legedom der emod, tilsammen lest aff Lerdernes Bøger, af Henrick Smidt i Malmø, oc først udgaait vid Prenten. Anno M.D.XXXV. Nu offuerseet, forøget oc forbedret. 4. En skøn Nyttelig Lægebog ind hollendis atskillige mange skøne forfarne Lægedommer huilcke som tiæne Bartskerrerne, oc dem som ville læge ferske oc gamle Saar. Deslige oc om Bad Aare ladelse och Koppe settelse, och om de Lægedomme som findis i Apotecken fale. - 5. En liden Bog om Menniskens Vand och anden naturlig affgang Huorledis de skulle besees. oc der om dømis, skreffuen och tilsammendeagen af Doctore Laurentio Friscio. fordansket aff Henrick Smit i Malmø. (Dette sidste værk er ikke forfattet af Henrik Smith, men er en oversættelse af L. Frieses værk). (5 Bd.).

lyn54333

Københaffn, (Hans Vingaard), 1557. 4to. Indbundet samlet i et senere enkelt hldrbd. fra omkr. 1850. Med brugsspor men repareret. Ad. 1: Titelblad trykt i sort/rød med sammensat træskåren ramme. (8),160,(1) blade - 2. Titelblad med træskåren ramme. (3),48 blade. - 3. Titelblad med træskåren ramme. (4),32,(12) blade (heraf de sidste 12 blade Apoteckerfortegnelsen). - 4. Titelblad med sammensat træskåren ramme. (7),20 blade. - 5. Titelblad med træskåren ramme. (5),10,(1) blade. Gennemgående i god stand, men her og der med brunpletter, brugspletter særligt på de første blade. Nogle af trykkene har et blankt blad til slut, disse er ikke tilstede i samlingen. ¶ Her foreligger samlet 5 af Danmark-Norges tidligste lægebøger, i alder kun overgået af Christian Pedersens 2 bøger fra 1533 og 1534 og Smiths egen "Ny vrtegaarddt" 1546. I modsætning til den samlede udgave fra 1577 ("Henrik Smids Lægebog"), blev disse udgivet separat, og er alle af største sjældenhed. De få eksemplarer, som har været udbudt på markedet de sidste 50 år, har næsten alle været ukomplette. De tre af værkerne er førsteudgaverne, mens "En Bog om Pestilintzis Aarsage" skulle, efter forfatterens egen oplysning på titelbladet, være anden udvidede udgave. Imidlertid er førsteudgaven, som siges at være udkommet 1535, ikke kendt i noget bevaret eksemplar.
Lauritz Nielsen Nr. 1511,1512, 1507, 1505, 639. - Thesaurus Nr. 266, 267, 265 og 264. - Bibl. Danica I:798-99.

91 645 SEK

Om säljaren

Herman H J Lynge & Søn A/S

Naturvidenskab - Jura - Filosofi - Sprog - Arkæologi - Gamle og sjældne bøger - Videnskabelige tidskrifter.

Prisen er uden moms/Prices shown without VAT

Silkegade 11

DK-1113 København K, DK

E-post: herman@lynge.com

Hemsida: http://www.lynge.com/

Telefon: +45 33 15 53 35

VAT: DK 16 89 50 16

Öppettider
måndag - fredag:
10:00-17:00