Meny
Antikvariat logo

BERNTSEN, ARENT.

Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, Udi Fire Bøger forfattet. (I. Danmarckis oc Norgis Fructbarhed, Deeling, Kiøbstæder, Indbyggereris Qvaliteter, oc fornemste Omstænde...II. Jordegodtzis Eyendom, Herlighed, Deeling, Indkomst, Accidentier, &c Hvorledis=oc aff hvad=udgifvis, beregnis...hosføyed...Taxter oc Udregninger. III. Jordegodtzis Kiøb oc Sal, Sødskind=oc Mage=Skifters=sambt Marckereebnings Forhold, med nogle der aff reigsende processers oc Pantsætnings Omstænde...IV. Maal oc Vects Underskeed, i hvert Land, Syssel oc Lehn, i Danmark, Norge, Holsten, Island, Færøe, ec...hosføyed Taxter... ( 4 dele).

lyn55073

Kiøbenhafn, Peder Hake - Jørgen Holst, 1656. 4to. Samtidigt helldrbd. med ægte bind på ryggen. Rig rygforgyldning. Titeletiketten med lidt tab. Skindet ved forreste fals er revnet, men permen er fastsiddende. Bogtrykt titelblad. (20),359,652 pp. samt upaginerede registre (48 pp.) incl. de 4 titelblade (ialt 1116 pp.). Side 323/24 i stort format og foldet (oversigt over Norges inddeling). Det kobberstukne titelblad er i faksimile. Indvenigt frisk velbevaret eksemplar. ¶ Originaludgaven. Værket udkom med trykkeårene 1650, 1651 og 1652 og med fællestitelbladet dateret 1656. Værket er et vægtigt kildeskrift, idet forfatteren selv berejste store dele af Danmark og Norge. - Bibl. Dan. II,598 - Bibl. Norv.III,1854. - Thesaurus II,376.

6 383 SEK

Om säljaren

Herman H J Lynge & Søn A/S

Naturvidenskab - Jura - Filosofi - Sprog - Arkæologi - Gamle og sjældne bøger - Videnskabelige tidskrifter.

Prisen er uden moms/Prices shown without VAT

Silkegade 11

DK-1113 København K, DK

E-post: herman@lynge.com

Hemsida: http://www.lynge.com/

Telefon: +45 33 15 53 35

VAT: DK 16 89 50 16

Öppettider
måndag - fredag:
10:00-17:00