Meny
Antikvariat logo

(WALLENSBECH, HENRIK). - KØBENHAVNS BELEJRING.

Skedarion Privatum... Diarium Polemicum metricum latino-Danicum Obsidionis Havniensis... ab octavo die Mensis Aug: Anni 1658. ad primum diem Mensis Jun:1660. Bellica Gesta sigillatum exhibens. Eller en Daglig Tegnebog indeholdendis den Himmel=frelste Kongelige Stads Kiøbenhaffns Belejrings Idretter...

lyn56209

Hafniæ (København), Daniel Eichhorn - Chr. Cassube, 1660. 4to. Nyere hldrbd. (slut 19. årh.). Rygforgyldning. Stempel på titelbladet. (36),374,(2) pp. I teksten, på kalenderbladene talrige små symbolske træsnit illustrerende de forskellige dagsforløb. Enkelte blade med småreparationer. Delvis ubeskåret. Lettere brugsspor. ¶ Det sjældne originaltryk. Wallensbech var under Københavns belejring Kapellan ved Holmens Kirke og præst ved Kvæsthuset. "Hans ejendommelige Værk Diarium.... Daglig Tegnebog... er en Dagbog paa vers med latinsk og dansk tekst sideløbende. Stoffet er ordnet synkronistisk, saa at Versene om Hændelser paa samme Dato i krigens forskjellige aar staar paa samme Side. Som illustrationer findes nogle kuriøse Smaabilleder, der bestandig gentages for at betegne de stadig tilbagevendende begivenheder, som Udfald, Bombardement, Tilførsel o.s.v., de samme Begivenheder som inspirerede Digteren.... Som man ser, er Versemaalene forskellige, de skifter Maaned for Maaned, saa at Ensformigheden brydes.... Baade for Hjørring og Wallensbech var et solidt Had til Svenskerne en selvfølgelig Ting; de stod begge afgjort paa den ene stridende Parts Side." (Carl S. Petersen).

Bibl. Danica III,158. Her nævnes, at i nogle eksemplarer er der før titelbladet indsat 2 blade med et kobberstik på den ene bagside. I foreliggende eksemplar er disse blade ikke tilstede. - Thesaurus II, 701.

9 262 SEK

Om säljaren

Herman H J Lynge & Søn A/S

Naturvidenskab - Jura - Filosofi - Sprog - Arkæologi - Gamle og sjældne bøger - Videnskabelige tidskrifter.

Prisen er uden moms/Prices shown without VAT

Silkegade 11

DK-1113 København K, DK

E-post: herman@lynge.com

Hemsida: http://www.lynge.com/

Telefon: +45 33 15 53 35

VAT: DK 16 89 50 16

Öppettider
måndag - fredag:
10:00-17:00