Meny
Antikvariat logo

Persondatapolicy

Antikvariat.net

 

Persondatapolicy – Webshop

 

 

 1. Registrering och behandling af Kundens persondata

Antikvariat.net är en näthandelsplatform, som förmedlar försäljning av varor på åt nordiska antikvariat som är anslutna till antikvariat.net, som kan nås direkt via internet av köpare (hädanefter ”Kunden”).

Antikvariat.net ägs och drivsgemensamt av Svenska Antikvariatförening, Den Danske Antikvarboghandlerforening och Norsk Antikvarbokhandlerforening. De tre föreningarna (i fortsättningen gemensamt kallade ”Antikvariatnet”) har gemensamt ansvaret för de persondata, som behandlas av Antikvariat.net.
Antikvariatnets behandling af Kundens persondata förs i enlighet med vilkoren i denna Persondatapolicy.

 

2.  Vilka persondata samlas in och används?

Antikvariatnet behandler följande kategorier av Kundens persondata:

 • Almänna kontaktupplysningar (namn, mail, telefonnummer och adress)
 • Betalningsupplysningar
 • Sökhistorik på antivariat.net
 • Köpshistorik
 • IP-adress

Persondata behandlas digitalt.
 

3. Avsikten med behandling av persondata

När Kunden gör en beställning på antikvariat.net så används Kundens persondata til följande ändamål:

 • Registrering och förmedling av Kundens persondata till berörda antikvariat så att köp och leverans kan genomföras.
 • Vidarebefordring av Kundens betalningsupplysningar till den av Antikvariatnet använda externa betaltjänsten, f.n. DIBS (gäller endast vid kortköp).
 • Kommunikation med Kunden angående utbud och förfrågningar angående varor på antikvariat.net
 • Undersökningar, statistik och analyser för att forbättra antikvariat.net
 • Behandling av eventuella klagomål och tvister i relation till Kundens användning av antikvariat.net

När Kunden handlar på antikvariat.net, skapas automatisk ett användarkonto på antikvariat.net, här används Kundens persondata till följande ändamål:

 • Registrering av Kundens persondata för att kunna behandla Kundens beställningar.

Närr Kunden registrerar en bevakning på Önskelistan på antikvariat.net så används Kundens persondata till följande ändamål:

 • Registrering och vidareförmedling av Kundens persondata till de till Antikvariatnet anslutna antikvariat med syfte att finna och erbjuda köp av den/de av Kunden efterfrågade varan/varorna.

När Kunden kontaktar Antikvariatnets kundeservice per mail så behandlas Kundens persondata.

Behandlingen av persondata är i samtliga fall begränsat till vad som är nödvändigt för att slutföra ärendet.

  

4.  Insamling av persondata om Kunden

Persondata om Kunden lämnas av Kunden själv när de använder antikvariat.net eller på annat sätt kontaktar Antikvariatnet.

5.  Grund för behandling af Kundens persondata

Antikvariatnets behandling av persondata görs för att behandla Kundens beställning eller önskemål till Antikvariatnet. Antikvariatnets behandling af persondata sker även när det är nödvändigt för Antikvariatnet av juridiska skäl, utan att det påverkar hänsyn till Kunden.

6. Delning af Kundens persondata

Följande personer kan få tillgång till Kundens persondata:

 • Antikvariatnets medarbetare, som är delaktiga i driften av antikvariat.net.
 • Medarbetare hos de till Antikvariatnet anslutna antikvariaten i  i Danmark, Norge och Sverige.
 • Antikvariatnets externa IT-leverantör, f.n. Peytz & co i Danmark.

Offentliga myndigheter, i de fall det är nödvändigt av juridiska skäl.
Kundens persondata lagras i datacentra (databehandlare) inom EU.

 1. Bevarande av insamlade data

Antikvariatnet raderar löpande kundernas persondata, när de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in för.

Antikvariatnet raderar persondata senast efter 5 år.

 1. Säkerhetsåtgärder

Antikvariatnet säkrar Kundens persondata genom både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med hänsyn till att skydda Kundens upplysningar mot utomståendes tillgång, manipulation, förstörelse eller förlust av data.

9. Kundens rättigheter

Som kund hos Antikvariatnet har Kunden följande rättigheter rörande de av Antikvariatnet registrerade persondata:

 • Möjlighet att bli informerad om vilka persondata om Kundensom är registrerade av Antikvariatnet
 • Rätt tila att få felaktiga uppplysningar om Kunden som är registrerade av Antikvariatnet korrigerade
 • Rätt till att få Uplysningar om Kunden borttagna, när registreringen inte längre är nödvändiga för att uppfylla målen i punkt 3 och förutsatt att Antikvariatnet inte hindras från detta av lagstiftning i Sverige och EU
 • Möjlighet att få de upplysningar som Kunden själv har givit till Antikvariatnet i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format, eventuellt per e-mail

10.                 Cookies

Antikvariatnet använder "session cookies" (som löper när en browser session avslutas), dessa används endast när Kunden handlar i Antikvariatnets system.

11.                 Ändring af persondatapolicy

Nuvarande persondatapolicy kan löpande justeras av Antikvariatnet för att följa gällande persondataregler.

12.                 Kontakt

O Kunden har invändningar mot Antikvariatnets behandling av Kundens persodata så kan Kunden kontakta Antikvariatnet på:

admin@antikvariat.net

Kunden har också rätt att klaga hos Datainspektionen angående Kundens rättigheter och om Antikvariatnets behandling af Kundens persondata. För mer information hänvisas till Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/.