Meny
Antikvariat logo

Handlingar, hörande til fiscaliska actionen, på befallning efter secrete-utskottets beslut, anstäld uti kongl. maj:ts och riksens Swea hof-rätt, rörande den uti Örebro skedde tryckning af kongl maj:ts til herr landt-marskalken och de öfrige ståndens talemän, den 28 novemb. 1771, aldrahuldast hållne tal och nådigste föreställning om enighetens återställande stånden emillan.

reh20088A

Sthlm, för detta Grefingska tryckeriet, 1772. 4:o. 24 s. Hklbd med liten skada och delvis bortrivna pappersetiketter på frampärmen. Enstaka småfläckar. Hårt skuren i övre marginalen på sidorna 11-14, delvis med förlust av pagineringen. Från Trolleholm.

Bring Rättegångshandlingar 395:4.

500 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30