Meny
Antikvariat logo

RHYZELIUS, ANDREAS OL.

Monasteriologia Sviogothica, eller kloster-beskrifning, uti hwilken upräknas (med berettelse om hwad om them kunnat igenfinnas och upspanas) alla the kloster och helg-andshus, som, under påwedömet, uti Swea- och Götharike, såsom begripande the otta gambla sticht: Upsala, Linköping, Skara, Strengnäs, Wästerås, Wägsiö, Åbo och Lund, blefwit byggde och underhållne; samt om the munke-order, som i Swerige haft kloster; bestående af tio böker och en tilleggning om Jesuit-orden. Them, som om sitt k. fäderneslands fordna tilstånd äro wetgerige, til wälment tienst och menlöst nöge.

reh41217B

Linköping, P. Pilecan, 1740. 8:o. (34),443,(3) s. Titelbladet tryckt i rött och svart. Med några träsnittsillustrationer i texten. Nött hfrbd från 1800-talets första tredjedel med guldlinjerad rygg, röd titeletikett och rödstänkta snitt. Ytterfalsarna spruckna upp- och nedtill. Ryggen repig och flammig och pärmhörnen nötta. Främre inre falsen sprucken. En fuktfläck i övre snittet har trängt ned på sina håll i den övre marginalen. Titelbladet delvis loss. Fuktfläck i övre marginalen på s. (31-34) och sporadiskt därefter. Fuktrand från s. 428 till slutet, bl.a. i inre marginalen. Småfläckig på s. 190-202. Med E. Anderssons från Tomtebo, Julita, namnteckning och Eywind Hasslers diskreta namnteckning i blyerts.

Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 2200. Tryckt ”på auctoris egen bekostnad”. Med hyllningsverser av G. Wilskman, D. L. Hodell, P. Wetterstén, J. Westerstrand, J. Sparschuch och W. A. Wennerdahl. Arbetet söker sammanfatta all tillgänglig information om klosterväsendets historia i Sverige och beskriver även de enskilda klostren. Biskopen i Linköpings stift, Andreas O. Rhyzelius (1677-1761), karaktäriseras av ”Svenskt biografiskt lexikon” som ”en av våra tidigaste källkritiska historiker och urkundssamlare”. ”Monasteriologia Sviogothica” är ”i långa stycken alltjämt (1997) användbar och rymmer material som eljest inte är tillgängligt men som vid modern prövning visat sig vara habilt”. Rhyzelius omfattande arkivforskningar resulterade bland annat i upptäckten av den heliga Birgittas kanonisationsbulla.

1 000 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30