Meny
Antikvariat logo

(MONTGOMERY, GUSTAF ADOLPH)

Anmärkningar öfwer och upplysningar i anledning af handlingar rörande Sweriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer, VII:de delen: jemte ett ord till swar på skriften: Den okändes sista helsning till recensenten af de historiska handlingarna och hans recensent i Aftonbladet, n:o 155 d.å.

reh41229B

Sthlm, Ecksteinska boktryckeriet, 1832. 8:o. (2),66 s. Häftad i enkelt pappomslag med svart klotryggremsa och en maskinskriven titeletikett på framsidan. Oskuren inlaga.

Setterwall Svensk historisk bibliografi 430. Montgomery gav även ut skrifter mot tidigare häften av verket. Riktad mot Georg Adlersparres sista litterära projekt, ”Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer”. Hans avsikt verkar ha varit att efter en brett upplagd plan skriva sin samtids historia, men han hann aldrig längre än till förarbetena. Publikationen väckte stort uppseende särskilt på grund av där förekommande brev och uttalanden rörande 1809 års händelser av ännu levande eller för kort tid sedan avlidna personer, såsom af Wetterstedt och Lars von Engeström m.fl. Adlersparre blev skarpt angripen från skilda håll, bland annat av C. H. Anckarsvärd, och en vidlyftig polemik blev följden, där den angripna energiskt försvarade sig på ett sätt, som kanske inte allt igenom var till hans fördel. Då en del av de publicerade dokumenten ansågs innehålla ”ministeriella handlingar”, väcktes åtal, varigenom man i första hand ville komma åt att näpsa förläggaren, Lars Johan Hierta, men undvika att direkt blanda in den mer fruktade verkliga utgivaren. Ansatsen misslyckades emellertid, och rättegången blev ett sensationsskådespel i stor stil, där den sjuttioåriga excellensen personligen uppträdde som svarande. Det hela slutade med att Adlersparre dömdes till böter.

500 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30