Meny
Antikvariat logo

ELFWING, ANDERS.

Alt guds råd om människors salighet, i kort begrep förestäldt, uti en christelig afskeds-predikan, öfwer evangelium på den heliga treenighets-söndag uti Wissefjärda kyrka år 1769. För första gången uplagd.

reh41972A

Kalmar, Kongl. gymnasii boktryckeriet, 1801. 4:o. 36 s. + ELFWING, ANDERS. Någre en rättsinnig lärares bref, och uti dem dess goda råd, til sine käre åhörares och uprigtige wänners upmuntran och förmaning, at hålla fort uti det redan påbegynta goda, hwartil guds nådes kallelse i Christo Jesu kallat dem, at wandra på himla-wägen til ewinnerligt lif och salighet, genom tålamod och beständighet i en oskrymtad tro in til och uti ändan, på deras käre frälsare och herre Jesum Christum. Första gången uplagde. Karlskrona, Kongl. amiralitets boktryckeriet, 1801. 4:o. 14 s. + ELFWING, ANDERS. Andeligt tal, utan at i sjelfwa talet utsätta wid hwad tilfälle det skedt; eller anledningen dertil. Första gången uplagdt. Karlskrona, Kongl. amiralitets boktryckeriet, 1801. 4:o. 12 s. + MUHRBECK, PETER. En christelig högmässo-prädikan på tredje söndagen i fastan. Men nu sedermera utgifwen af några dess åhörare, som under afhörandet, upteknat dessa lärdomar. Andra gången uplagd. Karlskrona, Kongl. amiralitets boktryckeriet, 1801. 4:o. 27 s. Samtida ngt nött hfrbd med upphöjda bind och mjuk papp i pärmarna. Inlagorna genomgående med enstaka fuktfläckar och delvis ngt bruntonade. Första arbetet med två obetydliga förstärkningar och mindre fläckar. Andra arbetet med fläck i nedre marginalen på s. 9-12. Med Carin Habolins namnteckning på främre pärmens insida och stpl ”C. H.” på första arbetets titelblad.

Muhrbecks skrift utkom första gången 1800.

800 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30