Meny
Antikvariat logo

BERGEN, LAURENT MAGNE von.

Korrt lefwernes-beskrifning öfwer kyrkoherden, herr magister Carl von Bergen, som medelst en träffad swår, widlyftig och med många omgånger beblandad religions-process, mycket lidit til sin timmeliga wälfärd. I barnslig ödmjuk wördnad framgifwen.

reh42589A

Uppsala, J. Edman, 1768. 8:o. 378 s. Ganska nött samtida hfrbd med upphöjda bind. Inlagan ngt lagerfläckad och med fult bläckstänk på s. 160. Med äldre namnteckningar och förvärvsanteckningar.

Utgiven på J. C. Holmbergs förlag. Författaren var son till den biograferade. Carl von Bergen (1702-60) var kyrkoherde i Skåne och sökte där i pietistisk anda höja andligheten i sina två församlingar. Han uttalade sig fritt om kyrkliga ceremonier och ändrade i dem när han tyckte så behövdes. Lunds domkapitel kallade honom till förhör tre gånger. Endast till det tredje, som leddes av biskop Papke inställde han sig och lovade bättring. Då Papke året därpå avled, övertogs ordförandeskapet av den strängare Benzelius och von Bergen suspenderades från sitt ämbete i väntan på utredning. Domkapitlets utslag, som presenterades 1744, efter häradsrättens undersökning, upptog ett tusental sidor och förordade att von Bergen helt skulle fråntas sitt ämbete. Det slutgiltiga avgörandet låg dock i Göta hovrätts händer efter att utslaget överklagats. Dess dom kom först 1752 och underkände domkapitlets förfarande och slutsats.

1 500 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30