Meny
Antikvariat logo

SVEDENSTIERNA, ERIC TH.

Resa, igenom en del af England och Skottland, åren 1802 och 1803.

reh42868B

Sthlm, C. Delén, 1804. 8:o. (2),301,232-34,305-29,(1 blank,1) s. Samtida lätt nött ljusbrunt hfrbd med vackert och rikt guldornerad rygg. Gula snitt och regnbågsfärgat läsband i siden. Enstaka småfläckar. Dedikation på försättsbladet ”Sir Paul Schröderstierna, humbly presented by the author”. Med Manne Hofréns namnteckning i blyerts daterad 1937 och uppgiften att han fått den av Franz Killig. Fint ex.

Översattes till tyska 1811 och engelska 1973 med undertiteln ”The travel diary of an industrial spy”. Eric Thomas Svedenstierna (1765-1825) var bergsvetenskapsman, övermasmästare och direktör över tackjärnsblåsningen och stångjärnssmidet i riket. En tid arbetade han med färdigställandet av slussarna vid Trollhättan. Han var den första redaktören för ”Jernkontorets annaler” och gav även ut ”Samlingar i bergsvettenskapen” (1806-12) samt ”Några underrättelser om engelska jernhanteringen” (1813). Han ägde en värdefull mineralsamling som efter hans död förvärvades av kronprins Oskar som skänkte den till Uppsala universitet. Resan 1802-03 gjordes med understöd av Brukssocieteten för att studera Storbritanniens järnindustri. Boken ger vid sidan av besöken vid järnverk, gruvor och industrier även många ögonblicksbilder av samhället och levnadsvillkoren i Storbritannien. ”Svenskt biografiskt lexikon skriver: ”S har på senare tid satts in i ett större sammanhang, som en av de svenskar som tidigt och möjligen före britterna själva uppmärksammat Englands ledande roll under industrialismens genombrott i början av 1800-talet. S såg mycket tydligare än tidigare svenska Englandsresenärer med bergsbruket som huvudintresse kopplingen mellan industri och handel, respektive teknik och arbete. Han kan sägas vara en svensk representant för upplysningen och dess tro på människans vilja och förmåga att förbättra sina liv. Framstegstanken är tydlig, teknikens utveckling är för S ett steg mot något bättre. Medan man tidigare samlat fakta för att lära sig, skaffade sig S fakta som underlag för en diskussion på hemmaplan om en ofrånkomlig förändring av svensk järnframställning – dess industrialisering”. Generalmajoren Paul Schröderstierna (1769-1838) var son till bergsmannen Samuel Schröderstierna. Han var vid bokens utgivning kommendant vid Karlstens fästning på Marstrand. Det är inte omöjligt att Svedenstierna kan ha fått utnyttja Samuel Schröderstierna anteckningar från dennes studieresa till Storbritannien 1748-49.

 4 500 SEK 

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30