Meny
Antikvariat logo

KRAAK, IFVAR.

An essay on a methodical english grammar for the swedes. Eller försök till en lätt och tydelig engelsk grammatica för de swenska, som uti detta språket hafwa någon smak, eller deruti framdeles tänka underrättade blifwa; uti hwilken detta helt nyttiga språket på det tydeligaste, lättaste och säkraste afhandladt warder, samt därhos ett nytt sätt at i kort tid och med liten möda komma till det så kallade swåra utnämnandet, med andra nödiga grund-reglor, wid handen gifwit.

reh43022B

Göteborg, J. G. Lange senior, 1748. 8:o. (16),372,(4) s. Samtida hfrbd med upphöjda bind och stänkta snitt. Ryggen mycket hårt avnött med bortfallen titeletikett. Stötta pärmhörn och nötta pärmkanter. För- och eftersättsblad urrivna. Lätt bruntonad och med spridda småfläckar av olika slag. Oval gammal stpl ”GEB” i titelbladets övre ytterhörn.

Hammarsköld Förtekning s. 32. Senare upplagor utkom 1777, 1789 och 1799. Förlagd av Johan Georg Lange senior och de sista tre opaginerade sidorna med en förteckning över hans förlagsartiklar. Med tryckta dedikationer till Lunds universitets kansler Johan Gyllenborg och Ostindiska kompaniets direktör Colin Campbell. Ifvar Kraak (1708-95) var född i Köpenhamn, men uppvuxen i Norge. Föräldralös hade han tagits om hand av rektorn i Kristinania, där eleverna redan på 1720-talet kunde få lära sig tyska och engelska. Efter fortsättningsstudier i Köpenhamn flyttade han till Sverige och försörjde sig som informator i Karlskrona, språkmästare i Lund 1738-40 och 1748-81 samt språkmästare och translator publicus i Göteborg 1740-48. Han undervisade förutom i franska även i engelska, italienska och tyska och utgav flera läroböcker. Kraak gav ut en engelsk läsebok som trycktes i två upplagor (1748 och 1785). De sista tre sidorna innehåller en bokförteckning. För att kunna återge det rätta, förnämligare uttalet har Kraak tagit hjälp av pastorn i Engelska församlingen i Göteborg, George Nash. I sitt förord tillbakavisar Kraak påståendet att engelskan blott skulle vara ett ”spuma linguarum, skummet af andra språk”. Innehåller bland annat verser av Swift, Addison och korta utdrag ur Popes ”Essay on man” samt på s. 299-326 kortare texter om märkvärdigheter i olika länder. Enligt Ingar Bratt var detta arbete ”utan tvekan den mest använda läroboken i engelska under 1700-talet” och bygger delvis på föregångare som King, Lediard och Arnold. Om stämpeln GEB säger Carlander att ”ehuru initialerna passa in på Gustaf Emanuel Beskow, vågar man väl ej gissa på honom”.

 2 000 SEK 

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30