Meny
Antikvariat logo

GAHM PERSSON, SIGFRID LORENTZ.

Kongl stadgar, förordningar, bref och resolutioner, angående Swea rikes landt-milice til häst och fot; uppå kongl. maj:ts allernådigste befallning til dess och riksens Krigs-collegium, hopsamlade. I-IV.

reh43110B

Sthlm, L. Salvius respektive Kongl. tryckeriet, 1762-1814. 4:o. (60),660,(47) + (114),574,(34) + (26),1-277,288-354,357-572 + (34),573-1672 s. Första delen med titeln tryckt i rött och svart. Fyra uniforma samtida hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerade ryggar och beige titeletiketter. Nötta och lite flammiga ryggar samt något spruckna falsar. De två första delarna lagerfläckiga och med spridda starkare fläckar. Tredje delen utan fläckar och på bättre papper. Fjärde delen delvis lagerfläckig. Bläckfläckar i yttermarginalen på s. 457-66 i första och 753-59 i fjärde delen. Frampärmens insida i tredje delen med en skur små bläckstänk. De första tre delarna med tillskrift ”Regements cancelliet”.

Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1740 (för del I-III). Setterwall Svensk historisk bibliografi 5181 (för del III-IV). Verkets utgivningshistoria sträcker sig över femtio år. Sigfrid Lorentz Gahm Persson (1725-1794) var arkivforskare och boksamlare. Han efterlämnade en mängd handskrivna förteckningar över urkunder i arkiven och detta verk är ett av de få som verkligen trycktes även om de två sista delarna utgavs efter hans död. De fyra delarna förtecknar handlingar från perioden 1680-1718.

 6 500 SEK 

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30