Meny
Antikvariat logo

BERZELIUS, J. JACOB.

Föreläsningar i djurkemien. I-II.

reh43137B

Sthlm, C. Deléen respektive C. F. Marquard, 1806-08. 8:o. (12),276 + (8),LVIII,498,(2) s. Två fina samtida hfrbd med guldornerade ryggar, ljusbruna titeletiketter och mörkt olivgröna ovala nummerskyltar. Gula snitt. Ställvis lätt bruntonade inlagor och med spridda fläckar. Första bandet med lite spruckna innerfalsar. Andra delen med något fuktfläckat titelblad samt bortrivet stycke av yttermarginalen på bladet s. LI-LII. Trevligt ex. från Österbybruks bibliotek med P. A. Tamms biblioteksnumrering på pärmarnas insidor. Saknar som ofta ett avslutande opaginerat rättelseblad till del I.

Holmberg Bibliografi över J. J. Berzelius 1806:1 respektive 1808:1. Bibliotheca Walleriana 11075. En översättning i utdrag till engelska utkom 1813, ”A view of the progress and present state of animal chemistry”. Berzelius var en viktig pionjär inom den så kallade djurkemien, det vill säga de kemiska processer som äger rum i levande kroppar. ”Svenskt biografiskt lexikon” skriver: ”Till en början ägnade han sig företrädesvis åt den fysiologiska kemien. Redan 1806 hade han utgivit första delen av sina »Föreläsningar i djurkemien». Då emellertid de tidigare arbeten av andra, varpå han i förstone ville grunda sin framställning, befunnes vara både få och bristfälliga, fann han sig föranlåten att själv företaga ett stort antal analytiska undersökningar av olika animaliska ämnen. Resultaten av dessa undersökningar finnas nedlagda dels i senare delen av »Föreläsningar i djurkemien» (1808), dels i åtskilliga smärre avhandlingar, såsom »Om djurkemiens framsteg» (1810) m.fl. De representera ett värdefullt pioniärarbete på ett vanskligt och dittills föga bearbetat område. Så stort var i själva verket B:s intresse för djurkemien, att denna antagligen för all framtid hade förblivit hans huvudstudium, därest icke vid undervisningen även bristen på en användbar lärobok i den allmänna kemien gjort sig kännbar”. Familjen Grills bibliotek, som byggdes upp under flera generationer, kom att ärvas till Österbybruk och såldes tillsammans med senare tillkomna böcker på auktion 1885 av P. A. Tamms arvingar.

 2 500 SEK 

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30