Meny
Antikvariat logo

Swensk literatur-tidning, utgifwen i Stockholm och Upsala 1813-24.

reh43499A

Uppsala, Stenhammar och Palmblad respektive Zeipel och Palmblad respektive Palmblad & c., 1813-25. 4:o. Kollationering finns. Tolv häftade volymer i samtida gråpappomslag respektive nära samtida blå pappbd. De lätt nötta banden med handskrivna gula pappersetiketter. Ryggen till årgång 1815 med ett par maskhål och två små revor upptill. Inlagorna delvis oskurna och ouppskurna. En del blad med spår av vikning, enstaka pappersförtunningar eller små hål med någon bokstavs förlust. Enstaka mindre fläckar och en lagning i yttre marginalen i spalt 54 i årgång 1818. Bra svit med L. F. Rääfs exlibris.

Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 1281. Sviten är komplett inklusive samtliga bihang och register. Utgivare var V. F. Palmblad och J. A. Stenhammar vilka tillsammans med L. F. Rääf, F. B. von Schwerin, H. S. Hartwich och J. C. Askelöf var tidningens ursprungliga delägare. Bland medarbetare märks L. Hammarsköld, P. D. A. Atterbom, P. A. Sondén och Samuel Ödmann. I sin självbiografi skrev Palmblad att de yngre medarbetarna med tiden skingrades och att svårigheter uppstod i att finna nya. ”Redaktionen ägde också inga honorar att erbjuda, emedan avsättningen aldrig översteg 200 exemplar, men vanligast höll sig vid 150. Således funnos stora hinder för upprätthållandet av en sådan, endast från oegennyttigt nit utgången tidning.” I flera brev till Rääf förklarade Palmblad tidningens bekymmersamma läge och ekonomi och att han redan 1816 ämnade ”förkunna dödsdomen öfver tidningen”. De ekonomiska problemen var en starkt bidragande orsak till att Palmblad och Hammarsköld svarade för de flesta av uppsatserna i de sista årgångarna. Tidningen uppgick 1825 i ”Svea” då Palmblad också tillträdde som dess redaktör. I J. H. Schröders recension av ”Iduna”, införd i nummer 41-42 1814, lämnas stort utrymme åt L. F. Rääfs uppsats om vården av fornlämningar.

 8 500 SEK 

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30