Meny
Antikvariat logo

Beskrifning om hampa, des såning, skötsel och beredning på et fördelaktigare sätt, efter kongl. maj:ts allernådigste befalning, uppå des och riksens Commerce-collegii föranstaltande författad.

reh43637A

Sthlm, H. Fougt, 1774. 8:o. 35 s. + (BERNDTSON, B.) Beskrifning om tilwerknings sätten af harts, terpentin, terpentin-olja och kimrök. På hans kongl. maj:ts nådigste befalning utgifwen af des Wetenskaps-academie, i synnerhet riksens allmoge til tienst och underrättelse. Sthlm, H. Fougt, 1774. 8:o. 40 s. & 3 utvikbara grav. plr. + QUANTEN, C. von. Utförligare beskrifning på den i kongl. Wetenskaps academiens handlingar, tredie quartalet 1773, anförde enbets-wagn. Sthlm, H. Fougt, 1774. 8:o. 16 s. & 1 utvikbar grav. plansch. + (POLL, CARL OTTO von) Åker och ängs rätta indelning, til erhållande af mera spanmål, boskaps-foder och bete i riket; gödslens rätta nytjande derwid: sädens af och - inbärgande; en fördelaktig inrätning af fähus; jemte anledning til förbätrande af åtskillige flere hushållningsmål. Å nyo uplagd. Sthlm, H. Fougt, 1777. 8:o. 66 s. Fint samtida stänkmönstrat pappbd med fyra handskrivna röda titeletiketter på ryggen. Röda snitt. Ryggen obetydligt mörknad. Tredje arbetet med fuktrand på s. 9-12 och fjärde arbetet lätt lagerfläckigt inledningsvis.

Hebbe 985, 1478, 2116a respektive 561. Fjärde arbetets första upplaga utgavs 1757. Detta är den tredje. Trevligt tidstypiskt samlingsband!

2 800 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30