Meny
Antikvariat logo

(ADLERSPARRE, GEORG)

Läsning i blandade ämnen. N:o 1-50. Första-femte årgången.

reh44250B

Sthlm, H. A. respektive A. J. Nordström, 1797-1801. 8:o. (4),102 + (2),182 + (2),107 + (2),157,(1) + (2),176,(4) + (4),138,(2) + (2),205,(1) s. & 1 utvikbar tryckt tabell + (2),188,(1) + (2),190 + (2),89,(4) + (4),135,(1) + (2),116,(1) + (2),157 + (2),120 + (2),151,(1 blank,10) s. & 1 utvikbar grav. karta + (2),215 s. & 1 utvikbar tryckt tabell + (2),131,(5) + (4),207 + (2),183,(1) s. & 1 utvikbar tryckt tabell + (2),218 + (2),144,(4) + (6),449,(1) s. & 2 utvikbara tryckta tabeller & 3 utvikbara grav. plr. + (ADLERSPARRE, GEORG) Fyra oförgripeliga erinringar vid den i Läsning i blandade ämnen, förekommande afhandlingen om svenska adelns bestämmelse. Af WälMent. Sockholm (sic), A. J. Sylvenius, 1801. 8:o. 24 s. + (ADLERSPARRE, GEORG) Til herr WälMent, som utgifvit de fyra erinringarne vid Afhandlingen om svenska adelns bestämmelse. Sockholm (sic), A. J. Sylvenius, 1802. 8:o. 36 s. Nio aningen nötta men trevliga glättade blå pappbd med ljusröda titeletiketter och ryggnumrering ”23” i bläck på alla ryggarna. Rödstänkta snitt. Ställvisa lagerfläckar, främst på de första och sista sidorna i volymerna. Sjätte volymen med stor bläckfläck på yttre snittet och starkare fuktfläckar i slutet där även bläcket trängt in i yttermarginalen på sista bladet. Med Gustaf Rudbecks namnteckning i första volymen med delvis bortskrapad datering. Utförliga blyertsanteckningar om de medverkade författarna på alla frampärmarnas insidor, samt även vid de flesta textbidragen. Bra svit och intressant på grund av de många anteckningarna.

Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 330 b. Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 18.8 för det andra arbetet. Samtliga nummer ovanligt nog i första upplagan. Föregicks av Adlersparres ”Läsning för landtmän” 1795-96. Ryktbar tidskrift där innehållet är en blandning av vitterhet, lanthushållning, ekonomi, juridik, filosofi och politik. Den lär ha kallats ”Läsning i brännbara ämnen” i samtiden. Bland medarbetarna fanns Adlerbeth, Franzén, Gyllenborg, Järta, Oxenstierna och Leopold, som var den flitigaste bidragsgivaren vid sidan av redaktören. Här finns texter av och om Kant, Gibbon, De Lolme och inte minst Adam Smith, som genom denna tidskrift blev bekant för den svenska allmänheten. Sammanlagt finns nio översatta texter av Smith i tidskriften. Utförligt och illustrerat med en karta presenteras Rutger Macklean och hans omdaningsarbeten på Svaneholm. För det medbundna andra arbetet se Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 18.8. Impressum anger tryckorten till ”Sockholm”! Lundstedt förtecknar inte denna ovanliga följdskrift till författarens ”Läsning i blandade ämnen”. När skriften utkom väckte den boktryckeriombudsmannen J. S. Ekmanssons förtrytelse och han krävde att få veta namnet på författaren. När boktryckaren Sylvenius inte ville uppge detta följde en lång process där Adlersparre anonymt författade inlagor till boktryckarens försvar. Detta hade dock ingen effekt, Sylvenius dömdes till böter och förlorade sitt boktryckeriprivilegium. Den andra föjdskriften är anonym i Libris men även den författad av Adlersparre enligt blyertsanteckning här, vilklet stämmer överens med Kerstin Anérs uppfattning i sin avhandling ”Läsning i blandade ämnen”.

 9 000 SEK 

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30