Meny
Antikvariat logo

GJÖDING, O. J.

Kongsholms-minne, eller beskrifning om Kongsholmen, den wästra förstaden af kongl. residence-staden Stockholm, dess forna, och nu warande tilstånd, fördelt i trenne böcker. Til allmänn tjenst, i oskyldigt nöje sammanskrefwen.

reh44303B

Sthlm, P. J. Nyström, 1754. 4:o. (12),160 s. & 1 utvikbar grav. karta. Svart moarémönsterpressat hklbd från 1800-talets mitt med guldtryckt ryggtitel. Rödstänkta snitt. Fin inlaga med endast ett fåtal obetydliga småfläckar. Från Biby.

Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 318. Akrell Stockholmiana 752. Bygdén Landskapet Uplands och Stockholms stad s. 87. Olof Justinus Gjöding (1717-67), som var skolmästare i Ulrika Eleonora församling på Kungsholmen, tackar i sitt företal O. Celsius och A. A. von Stiernman för hjälp och uppmuntran vid färdigställandet av ”Kongsholms-minne”. Warmholtz omdöme om arbetet lyder: ”Boken hade blivit mindre vidlyftig, om författaren sparat psalm-boken, samt uteslutit öfverflödiga äro-titlar, osmakeliga elogier, jemte flere små omständigheter, som ingenting uplysa”.

 3 000 SEK 

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30