Meny
Antikvariat logo

BERGQWIST, E. W.

Handbok för den enskilta hushållningen och industrien. Eller: på erfarenhet och teori grundad anwisning att med största lätthet, säkerhet och fördel handhafwa de wigtigare föremål för hushållning, industri och technisk konst, som för den enskilte komma i fråga.

reh44319B

Sthlm, Elméns & Granbergs tryckeri, 1834. 8:o. XIV,(2 blanka),259,(1) s. + (BROMS, C. G.) Någre anteckningar uti landthushållningen. Andra upplagan med flere tillökningar. Örebro, N. M. Lindh, 1829. 8:o. 102,(2) s. + (BERGMAN, J. M.) Beskrifning om de nyaste och vigtigaste förbättringar i brännvins-bränningen, så väl af säd som potäter, hvarigenom ved, tid och arbete besparas, samt mera och bättre brännvin erhållas. Falun, C. R. Roselli, 1831. 8:o. 29,(2) s. Samtida nött mörkbrunt hfrbd med guldlinjerad rygg och brun titeletikett med texten ”Ekonomi”. Blåstänkta snitt. Avnötningar i ytterfalsarna. Försättsbladet med bortriven bit samt uppklistrat mot frampärmens insida. Första titelbladet med lång reva kombinerad med ett hål samt en bokstav i författarnamnet bortskrapad. Spridda fläckar. Några samtida anteckningar i bläck. Två längre anteckningar om arrak och annan sprit i slutet av sista arbetet. En kuriös blyertsanteckning på första titelbladets baksida: ”Författaren til ett poém. O du min store hva rar du ä o rarare du vore ändå om jag nu fick som du väl vett”, och innan företalet ”Förbarma dig öfver oss Herre, förbarma dig öfver mig.”

1. Du Rietz Gastronomisk spegel 104. Blomqvist Mat och dryck i Sverige s. 263. Sahlin Förteckning över svensk färgerilitteratur 163. Bergqwist anger i förordet att han av förläggaren uppmanats att sammanställa en ny upplaga av Wilds ”Ny allmän hushålls- och konstbok”, men i stället valt att författa en egen handbok. Denna är, allt enligt författaren, mer tillförlitlig och sammanhängande än Wilds arbete. Bergqwists handbok innehåller avdelningar om bland annat uppgifter om vin-, öl- och sprittillverkning, bakning, choklad, te och glass, tvättning och färgning, vaxer och fernissor samt målarfärger. 2. Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 94. Blomqvist Mat och dryck i Sverige s. 266 för första upplagan, vilken utkom 1820. I korta notiser behandlas band annat barnarbete, blomsterkrukor, bröd, enbärsmos, gäss, jäst, kålrötter, liktornar, syrsor, timotej, vägglöss och ärtor enligt det avslutande registret. 3. En andra upplaga utkom 1834, då med utsatt författarnamn. Bergman slutar sitt verk sålunda: ”Önskeligt vore, att herrar brännvins-patroner med stora Pistoriska verk ville mera sysselsätta sig med att tillverka bättre och mera förädlade producter, än att oupphörligen koka kopparhaltigt finkel för bondstrupar”.

 2 500 SEK 

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30