Meny
Antikvariat logo

MUSSCHENBROEK, PETER van.

Inledning til naturkunnigheten, den academiska ungdomen til tienst, sammanskrefwen. Och nu på swenska öfwersatt, samt med autorens egna tilsatser förökt. Jemte bifogade anmärkningar, af herr S. Klingenstierna.

reh44320B

Sthlm, L. L. Grefing, 1747. 8:o. (12),610,(18),1-8 s. & 25 utvikbara grav. plr & 1 utvikbar grav. karta. Några illustrationer i texten. Lätt nött samtida pergamentband utan ryggtitel och med lite solkiga pärmar. Innerfalsarna med några små maskangrepp. Pärmarnas insidor har flera små röda lackplumpar med pappersrester. Yttre snittet med ett par mindre bläckfläckar. Enstaka lager- och småfläckar. Några små rättelser i bläck. Planscherna delvis lätt lagerfläckiga. Mindre bläckfläck på plansch I. Fuktrand i övre marginalen på plansch VII. Bläckfläckar i övre marginalen på plansch XX. Plansch XXI bruntonad och naggad i övre marginalen. Plansch XXV sticker ut lite från bokblocket. Kartan är plansch IX och är bunden i slutet, lätt tillskrynklad och med en liten reva vid infästningen. Namnteckning på försättsbladet J. Palin daterad den 2 december 1800.

Översatt av J. Apelblad, P. Tidén och P. Lehnberg. Innehåller även kompletteringar av författaren gjorda direkt för denna översättning. Den sista pagineringsföljden är bokreklam från Kiesewetter. Lindroth menar att det allra största värdet ligger i Klingenstiernas självständigt hållna anmärkningar. Från Klingenstiernas förord till detta verk kan man läsa: ”Jag är försäkrad, at herr Musschenbroek intet tar mig til misstyckes, at jag i några af mina anmärkningar til detta wackra werk är af en annan tanka än han. Såsom jag ansedt hans Physica som en hufwud-bok i sitt slägte, af hwilkens swenska öfwersättning intet allenast fäderneslandets ungdom utan ock mognare personer, af alla stånd och omständigheter, kunde hafwa en besynnerlig nytta och underwisning”. Den stora kartan är gjord efter Edmund Halley och visar kompassens variationer och den fullständiga titeln lyder: ”Tabula totius orbis terrarum exhibens declinationes magneticas, ad annum 1700 composita ab Edmundo Halleyo simul cum inclinationibus a poundio observatis et ventis universalibus”. Kartan är cirka 20 x 48 cm. Kalifornien visas som en ö, Nova Hollandia, d.v.s. Australien, är endast delvis kartograferad, Nya Zeeland inte alls. Av Sverige är endast Götaland synligt.

 7 500 SEK 

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30