Meny
Antikvariat logo

Magistratens, stads-fiscalens och stads-betjenternes i Sköfde underdåniga berättelse til kongl. maj:t, jämte underdånig bönfallan, om beskydd emot öfwerwåld af hustru Mariana Wetterman, tillika med justitiæ-cancelleren och commendeuren högwälb. hr. E. v. Stockenströms bref til landshöfdingen och commendeuren gref Lagerberg och til advocat-fiscalen Morath, angående densamma.

reh45741A

Sthlm, L. Salvius, 1768. 4:o. (8) s. + Acter, innehållande så wäl advocat-fiscalens, i kongl. maj:ts och riksens höglofl. Gjöta hof-rätt, ämbetes memorial på justitiæcancellerens aflåtne skrifwelse, hwilken förut på trycket utkommit, rörande en hos vice-häradshöfdingen och borgaren i Schiöfde, Carl Anders Ullquist, af magistraten derstädes för des amazoninnas eller hustrus desperata motstånd, uphörda executions-förrättning, med mera, som bemälte magistrats deröfwer uti högbemälte hof-rätt, afgifne förklaring. Sthlm, kongl. Finska boktryckeriet, 1768. 4:o. 8 s. Ngt nött marmorerat pappbd med svart titeletikett i skinn på frampärmen. Liten lagning i övre hörnet på s. (4) och (6). ”Acter” löst bifogad och tagen ur band, ngt bruntonad och med lagat nederhörn på titelbladet.

Bring Rättegångshandlingar 257:1-2. Allt som trycktes i detta mål. Klemming, som behandlar arbetet i ”Ur en antecknares samlingar”, kallar den mycket rara skriften ”oerhörd och makalös i alla afseenden”.

 7 500 SEK 

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30