Meny
Antikvariat logo

ROGBERG, SAMUEL & RUDA, ERIC.

Historisk beskrifning om Småland i gemen, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings lähner, ifrån äldsta, til närwarande tid, om thess politie, natural-historia, bergwärk, kyrko-stat, folkmängd, hushållning, kyrkor, slott och herregårdar, med mera mines wärdt.

reh46476A

Karlskrona, Kongl. amiralitets boktryckeriet, 1770. 8:o. (15,1 blank),1035,(1 blank,4) s. Med några träsnitt i texten. Samtida hfrbd med upphöjda bind, blekt röd titeletikett av glättad papp och stänkta snitt. Titeletiketten har några smärre nagg och sprickor. Pärmsidorna fläckvis lite nötta och den bakre har ett ytligt brännmärke - sannolikt av vax eller stearin. Insidan av främre pärmen med gamla anteckningar och en liten fläck av sigillack. Inlagan är i stort i fint skick, men med några skönhetsfläckar på sina ställen, t.ex. en lagad liten reva i nedre marginalen på s. 1, en mindre tuschfläck i texten på s. 96-97 och en liten fläck i övre marginalen på s. 317-18. En kraftig rostfläck har förorsakat smärre textförluster på s. 287-88 och en inte lika kraftig rostfläck med vidhängande bokstavsförlust på s. 974. Ett nagg i övre marginalen på s. 447 och enstaka samtida marginalanteckningar. Bra ex. med Gustaf Elfstens namnteckning och Harald Thorssons exlibris. Har senare tillhört Kurt Winberg.

Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 478. Cappelin Anteckningar till en småländsk bibliografi s. 84. Soulsby A catalogue of the works of Linnæus 1057. Med ett företal av J. Rogberg. Kapitlet om Smålands naturalhistoria på s. 16-26 är författat av Carl von Linné. Träsnitten avbildar runinskrifter och är skurna av kyrkoherden Wirgander. Gustaf Elfsten (1727-94) var prost i Amnehärad i Västergötland och skrev själv ett topografiskt bidrag i ”Swenska Mercurius” 1762. Harald Thorssons mycket fina bibliotek hade fina avdelningar av bl.a. bokväsen, svensk historia och topografi.

10 000 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30