Meny
Antikvariat logo

[Grill] NORBERG, ANDERS.

Äreminne öfver herr Claes Grill, kongl. maj:ts troman och directeur vid Ost-indiska compagniet samt ridd. af kongl. Nordst. ord. uprättadt [...] och utgifvit af sällskapet Utile dulci.

reh47127A

Sthlm, H. Fougt, 1774. 8:o. 59 s. Tagen ur band. Titelbladet obetydligt brunflammigt och en liten bit av det nedre yttre hörnet avrivet.

Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 9428. Det litterära och musikaliska sällskapet Utile dulci stiftades till Olof von Dalins minne 1766 med den unga Elis Schröderheim som centralgestalt. En rad kända poeter som exempelvis Creutz, Oxenstierna och Lenngren var tidvis aktiva medlemmar i sällskapet, som vissa ordensriter till trots hade en social och utåtriktad prägel. Vid mitten av 1780-talet uppgick medlemsantalet till 540 personer. Utile dulci, som stod under Gustav III:s beskydd, utlyste även pristävlingar, den mest uppmärksammade år 1781, då Thorild bidrog med ”Passionerna”. Sällskapet upplevde under 1780-talet en uppblomstring under Kellgrens ledning, men insomnade efter Schröderheims död vid mitten av 1790-talet. Claes Grill (1705-67) var en av sin tids främsta affärsmän och bland annat verksam i Ostindiska kompaniet. Han blev tidigt invald i Vetenskapsakademien och stödde dess verksamhet.

900 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30