Meny
Antikvariat logo

DUHRE, AND. GAB.

Wälmenta tanckar/ angående huru jag tillika med min broder är sinnad/ at utan almenna bestas betungande/ uppå wårt egit äfwentyr uprätta et laboratorium mathematico-oeconomicum och at der igenom/ här i landet til dess märckeliga tienst/ åstad komma de högnödigste wetskapers samt konsters planterande och alfwarsamma lempande/ så til publique som til privat oeconomie, lemnade under förnuftigt folcks ompröfwande och betänckiande/ öfwer det som kan wara/ at wid detta påminna/ innan jag bör fördrista mig sådant Swea rikes samtlige högloflige ständer ödmiukast föredraga/

reh47208A

Sthlm, H. C. Merckell, 1722. 4:o. 28 s. + DUHRE, AND. GAB. Förklaring öfwer des tilförende uthgifne wälmente tanckar angående huru han tillika med sin broder är sinnad at utan almenna bestas betungande uppå deras egit äfwentyr uprätta ett laboratorium mathematico-oeconomicum. Sthlm, H. C. Merckell, 1722. 4:o. 55 s. Häftad i ngt nött samtida turkmarmorerat omslag. Ryggen blekt och med några revor upptill. Bra inlaga med enstaka smärre lagerfläckar. Fint ex. från Ericsberg.

Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2190-91. Anders Gabriel Duhre (omkring 1680-1739) var auskultant i Bergskollegium och algebraist på Fortifikationens e.o. stat. Vid sidan av matematiken var hans stora intresse ekonomin. Denna Laboratorium mathematico-oeconomicum, d.v.s. en ekonomisk-teknisk skola baserad på lantbruksdrift, hade han redan, enligt egen utsago, framlagt för Karl XII 1707. Laboratoriets lärarstab skulle bilda en ”societet” och institutet således förena universitets- och akademielement. Undervisningen skulle omfatta hantverk såsom svarvning, snickeri, smideskonst, ur- och instrumentmakeri, glassliperi, väveri, skeppsbyggeri, vidare boskapsskötsel, åkerbruk med gödsling, ängs- och trädgårdsskötsel, sädeströskning o.s.v. Duhre hemställde om upplåtande av Ultuna kungsladugård på arrende för sitt laboratorium och sedan ständerna beslutat i enlighet med hans önskan, erhöll han genom kungligt brev 1723 Ultuna på arrende. Själva undervisningen förlade Duhre till Uppsala. Hans läroanstalt var välbesökt åren 1725-30 och bland lärarna märktes bl.a. Anders Celsius. Dock miste han såväl årsanslaget till föreläsningar som arrendet till Ultuna 1731. Den entusiastiske Duhre var en föregångsman för många moderna idéer, särskilt rörande den tekniska yrkesutbildningen och lantbrukets rationalisering och hans verk bidrog förmodligen till upprättandet av en professur i ekonomi vid Uppsala universitet 1740.

7 500 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30