Meny
Antikvariat logo

COMAZZI, GIOVANNI BATTISTA.

Regerings- och sedo-anmärkningar öfwer the romerske hedniske keysarenas förnämste bedrifter, skrefne på italienskan af gref Jean Baptista Comazzi; öfwersatte och förökte sedan på spanskan af herr Diego Bravo af Villasante och därutur förswänskade.

reh47460A

Sthlm, B. G. Schneider, (1736). 8:o. (16),280 s. Häftad i nött och solkigt gråpappomslag. Ryggen defekt nedtill. Oskuren inlaga med enstaka småfläckar. En rostfläck har orsakat ett mindre hål på s. 133 och fuktfläckar i yttermarginalen på s. 257-63 och 273-76. Med D. Heijkenskiölds namnteckning på titelbladet. Två rättelseblad saknas i detta ex.

Rättelsebladen bifogades sannolikt bara en del av upplagan och saknades tidigare även i Kungliga bibliotekets exemplar. Översattes till svenska Carl Gustaf Cederhielm och med tryckt dedikation och förord till dennes unga kusin Adam Josias Cederhielm. Carl Gustaf Cederhielm (1693-1740) föddes på Sturefors i Östergötland, studerade i Uppsala, var kammarherre hos Fredrik I, innan han flyttade till Paris. Genom överdådigt levnadssätt hamnade han på gäldstugan i Chatelet i Paris 1724 eller 1725 och fick stanna där till sin död. Han var ett självklart mål för svenskar på besök i staden och förde en omfattande korrespondens med alltifrån Dalin till Voltaire. Hans vasst formulerade epigram väckte uppmärksamhet i samtiden. Detlof Heyke (eller Heijke, 1707-75) adlades 1761 med namnet Heijkenskiöld. Han blev auskultant i Bergskollegium 1728, gjorde flera studieresor i Europa under början av 1730-talet, var bergmästare i Nya Kopparbergs bergslag 1737-58 och utnämndes slutligen till bergsråd 1772. Han var disponent för släktegendomen Gammelbo och köpte så småningom även allt fler andelar i bruket Hällefors (Örebro), vars förlustbringande silververk under hans ledning omvandlades till järn- och stålmanufaktur. Likaså var han verksam vid grundandet av Jernkontoret på 1740-talet. Vid sin död efterlämnade han en betydande förmögenhet, vilken bl.a. bestod av tre fjärdedelar av Hällefors, hälften av Gammelbo och hela Bredsjö bruk i Hjulsjö. I Stockholm ägde han ett stenhus vid Skeppsbron 44 och Heleneborgs pipbruk i Maria församling.

1 000 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30