Meny
Antikvariat logo

Biblia thet är: all then helgha scrifft/ på swensko. Effter förre bibliens text/ oförandrat: medh förspråk på the böker ther förr inge woro/ medh summarier för capitelen/ marginalier/ flere concordantier/ samt nyttighe förklaringar och register/ etc. förmerat.

reh47982A

Sthlm, O. Oloffsson, 1618. Folio. Grav. titelblad,porträtt,(25),101,(1 blankt),102-295,297-301,(1 blankt),grav. deltitelblad,303-422,(1 blankt),423-488,grav. titelblad,489-626,(1) blad & 2 grav. plr & 2 grav. kartor. Titelbladen tryckta i rött och svart. Med många dekorativa träsnitt i texten. Ngt nött skinnbd från omkring år 1700 med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och fint präglad titeletikett. Ryggen med skador i skinnet upp- och nedtill. Pärmarna med smärre skrap- och nötningsmärken. Guldorneringen på ryggen och titeletiketten har oxiderat mot svart. Inlagan bitvis lagerfläckig och med spridda småfläckar, främst i nedre marginalen, och gamla understrykningar i bläck. Huvudtitelbladet är prydligt uppfodrat och har en fin samtida purpurfärgad guldbrokadbård klistrad runt gravyren. Porträttet är lätt naggat och småfläckigt. Med lagningar i nedre marginalen på blad c1-c3 i inledningen och på blad 113. Med reva i texten på blad 50, minimalt hål i texten på blad 120 och några stukningsveck på blad 259. Sista bladet uppfodrat. Planschen över Jerusalems tempel vid blad 165 är lagad i ena hörnet med smärre bildförlust. Båda planscherna är ngt fläckiga. Kartan över Paulus resor, som är hämtad ur ett annat ex., med flera lagningar och mindre förluster av text och motiv i ytterkanterna. Som helhet ett fint ex. med inskrift på försättsbladet av ”Friedericus Stahl Holsat.”, daterad i Pernau den 29 juni 1709.

Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 66. Lindberg Swedish books 22. Bibliotheca Rudbeckiana 99. Darlow & Moule Historical catalogue of the printed editions of holy scripture 8810 (imperfect copy). Detta är varianten med förkortad titel. ”Gustav Adolfs bibel”, i huvudsak ett omtryck av Gustav Vasas bibel, trycktes i sammanlagt 2512 exemplar. I redaktionen ingick bl.a. Johannes Rudbeckius. Planscherna och titelbladen graverades av Vallentin Staffansson Trautman, ”kopparstickarre i Norreförstadh” i Stockholm. Träsnitten är utförda av Jacob Mores, guldsmed och gravör i Hamburg. Lindberg skriver: ”The frames to these illustrations are by the same artist and technique and consist of grotesques and the vices and virtues within strap-work in the style of the dutch artist Jan Vredeman de Vries. These metal blocks were later used for abridged so-called figure-bibles in the 18th and 19th centuries and through these editions came to inspire the famous wall-painters of Dalarna, among the most interesting features of swedish folk-art.” Fredrik Stahl är eventuellt identisk med den Fredrik Staël von Holstein som enligt Lewenhaupt var konduktör vid fortifikationen i Pernau, senare kapten vid fortifikationen i Göteborg och som avgick 1701 ”för dess förgripelses skull”. Stahl skriver att boken skänkts till kungliga biblioteket i Pernau 1709 av en medborgare i Pernau. Eventuellt syftar denna ”medborgare” på Stahl själv.

 35 000 SEK 

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30