Meny
Antikvariat logo

WIESELGREN, P.

Sveriges sköna litteratur. En öfverblick vid akademiska föreläsningar. I-IV:1-2,V.

reh48495A

Lund, C. F. Berling respektive Uppsala, Wahlström & c., 1833-49. 8:o. XXXII,479,(1) s. & 1 utvikbar tryckt notbilaga + X,541,(1) s. & 1 dubbelsidig tryckt notbilaga & 1 litograferad runurkund & 1 utvikbar tryckt tabell + X,531,(3) + (8),384 + 385-848 + (4),VIII,668 s. Sex ngt nötta hfrbd med upphöjda bind, guldornerade ryggar, ljusröda titeletiketter och blågröna snitt. Banden gör ett uniformt intryck trots avvikelser i form av olika guldornering och pärmpapper. De två första delarna är på sina håll lager- och småfläckiga och de tre första har även sporadiska marginalnoteringar och understrykningar, de flesta i blyerts. Titelbladet till del II med en gammal lagning. Smärre pappersförluster i hörn och yttermarginaler på s. 369 i del II, s. 271 i del IV:1 och på s. 605-07 i del V. Några tråkiga fläckar på s. 80-90, 108-14 i del III och på s. 49-50 i del V. Smärre fuktfläckar i övre marginalen på s. 407-16 i del IV:2, s. VI-11 och s. 30-35 i del V, det sistnämnda stället kombinerat med viss pappersförlust. Del III har några samtida förvärvsanteckningar på insidan av bakre pärmen. Med O. Fr. von Feilitzens namnteckningar daterade Uppsala 1840 i de tre första volymerna och M. von Feilitzens exlibris från Åkerstad i samtliga volymer samt Nils Goboms namnteckning. Fin svit.

Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 14. Första delen behandlar ”Kyrkans sköna litteratur” och de följande ”Statens sköna litteratur”. Av del I utkom två senare upplagor. Almquist skriver: ”Genom den utsträckning förf. gaf åt sitt ämne, då han däri inrymde en redogörelse för den svenska litteraturen i dess helhet och således ej endast för den del däraf, som företrädesvis benämnes den sköna” kom verket även att ”omfatta annorstädes knappast behandlade litteraturgrenar”.

2 800 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30