Meny
Antikvariat logo

NORDENBERG, MAGNUS OTTO.

Några anmärkningar öfwer åker-bruket i gemehn, til förekommande af misswäxt och dyr tid; jämte anledning at närmare utröna orsaken til jordens frucktbarhet, och huru den bör wårdas, nyttias och förmeras.

reh49623A

Sthlm, J. L. Horrn, 1741. 8:o. (8),40 s. + (NORDENBERG, MAGNUS OTTO) Kort anledning, huru gräswäxten och mulbetet genom fördelaktig inrättning af betes-hagar kan förbättras, och foderbrist tilräckeligen förekommas, jemte et nytt påfund och förslag at med önskelig framgång och nytta inrätta wijngårdar i Swerige. Sthlm, Kongl. tryckeriet, (1741). 8:o. 14,1-34 s. Enkelt hfrbd med upphöjda bind och sparsamt blinddekorerad rygg. Hårt skuren på s. 5-6 i det andra arbetet där kniven snuddat de yttersta bokstäverna. Några blad med fuktfläck. Med Nils Sandbergs exlibris.

Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 601 respektive 1083. Blomqvist Mat och dryck i Sverige s. 204 för det andra arbetet som översattes till tyska 1765. Det första arbetets uppgifter grundar sig, enligt Benzelstiernas företal på författarens resor på kontinenten. Författarens förord i det andra arbetet är daterat Tavastehus den 14 april 1741. Det arbetet rör bl.a. vinframställning av hallon. Finländaren Magnus Otto Nordenberg (1700-56) växte upp på Frugård och studerade inte bara lanthushållning utan även alkemi,vilket kom att påverka inte minst hans brorson August Nordenskjöld.

2 800 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30